Læs mere om NSAB samt lovgivning og konventioner på de enkelte transportområder:


NSAB 2015
Læs mere om NSAB 2015

 

BILTRANSPORT, CMR LOVEN
Læs mere om CMR loven

 

SØFRAGT, SØLOVEN
Læs mere om Søloven

 

LUFTFRAGT, LUFTFARTSLOVEN
Læs mere om Luftfartsloven

 

JERNBANETRANSPORT, COTIF KONVENTIONEN
Læs mere om COTIF konventionen

 

JERNBANETRANSPORT, JERNBANELOVEN
Læs mere om Jernbaneloven

 

JERNBANETRANSPORT, CIM-KONVENTIONEN
Læs mere om CIM-konventionen

DATABESKYTTELSESFORORDNING (GDPR)

Som det sikkert er de fleste bekendt, træder EU`s nye databeskyttelsesforordning (GDPR) i kraft pr. 25.5.2018.

I forordningen er der særlig fokus på personoplysninger, og kravene til omgangen med sådanne skærpes betydeligt.

Hos ALPI har vi gennemgået alle vore procedurer, og især de hvori der indgår personoplysninger. Vi har fundet, at der omkring vores HR- og CRM-funktioner kan være områder, som kræver tilpasninger til den nye forordning.

Når det gælder vores kerneområder - spedition, transport og logistik har vi ikke kunnet finde områder, hvor de opgaver vi udfører konflikter med GDPR, da vi udelukkende modtager de data der er nødvendige for at udføre de aftalte operationer.

Det betyder, at vi ikke betragter os som databehandler i sammenhæng med GDPR, en holdning som i øvrigt deles af vores brancheforening Danske Speditører. Aftalen mellem ALPI og vores kunder angår således ikke behandling af personoplysninger, men angår levering af en serviceydelse på de tidligere nævnte områder. Modtagelse og videregivelse af navn og adresse på modtageren eller afsenderen er således en nødvendig forudsætning for vores arbejde.

Vi har naturligvis i forhold til vore leverandører, såfremt vi i situationen kan betragtes som dataansvarlige, sørget for at indhente databehandleraftaler.

I forhold til vore kerneydelser - transport, spedition og logistik anser vi os ikke som værende omfattet af kravet om at levere en databehandleraftale.

Vi kan i øvrigt henvise til vor brancheforenings synspunkter via følgende link:

http://www.dasp.dk/sites/dasp.dk/files/fragtmail_-_databehandleraftaler_-_udkast.pdf

Eventuelle spørgsmål kan disse rettes til Karl Christensen, tel. 9627 6995 eller karl@alpi.dk

Herning den 22. maj 2018

Se beskrivelsen af de forskellige handelsbetingelser i INCOTERMS.

Læs mere om INCOTERMS her

MAUT

Flere kilometer med vejafgift i Tyskland

Tyskland udvider nu brugerbetalingen for lastbilkørsel på de tyske motor- og hovedveje. Fra den 1. juli 2018 vil man på i alt 55.000 kilometer udvalgte veje skulle betale vejskat (MAUT), mod kun 15.000 gebyrpålagte kilometer i dag. De tyske myndigheder ønsker herved at styrke finansieringen af de tyske hovedveje og sikre en moderne, sikker og effektiv trafik-infrastruktur i Tyskland.

De øgede omkostninger forbundet hermed betyder, at ALPI er i gang med at revidere taksterne for vejskat i Tyskland. Kontakt os evt. hvis der er spørgsmål til dette.