Læs mere om NSAB samt lovgivning og konventioner på de enkelte transportområder:


NSAB 2015
Læs mere om NSAB 2015

 

BILTRANSPORT, CMR LOVEN
Læs mere om CMR loven

 

SØFRAGT, SØLOVEN
Læs mere om Søloven

 

LUFTFRAGT, LUFTFARTSLOVEN
Læs mere om Luftfartsloven

 

JERNBANETRANSPORT, COTIF KONVENTIONEN
Læs mere om COTIF konventionen

 

JERNBANETRANSPORT, JERNBANELOVEN
Læs mere om Jernbaneloven

 

JERNBANETRANSPORT, CIM-KONVENTIONEN
Læs mere om CIM-konventionen

Se beskrivelsen af de forskellige handelsbetingelser i INCOTERMS.

Læs mere om INCOTERMS her