Hvor der er vilje, er der en vej
DA EN

BLIV ELEV HOS ALPI OG FÅ FART PÅ DIN KARRIERE

Som elev er du velkommen til at udfolde dit talent og gøre karriere hos ALPI

Vi tager hånd om vores elever. Socialt og fagligt. Vi gør os umage for at skabe et spændende miljø og et afvekslende forløb med mulighed for udvikling. Tilpasset efter den enkelte elevs faglige baggrund og interesser. Det gælder både lagerelever, logistikelever og speditiørelever. 

Uanset funktion, så bliver ALPIs elever oplært til at udfylde vigtige pladser i et internationalt arbejdsmiljø, hvor alle er afhængige af hinanden. Som speditørelev får du også chancen for at komme ud i verden på et af ALPIs 70 kontorer – allerede i din elevtid eller efter endt uddannelse.

SÅDAN BLIVER DU ELEV HOS ALPI

Du skal først og fremmest have lyst til at uddanne dig i en international virksomhed, hvor der er fart over feltet i alle funktioner. Du skal også have engagement og kunne indgå i et velfungerende team. Kravene til din skolegang afhænger af hvilken elevstilling, du kan tænke dig. Har du spørgsmål, så kan du kontakte adm. direktør Kjeld Tygesen på kjeld@alpi.dk.

 

 

SPEDITØRELEV

Du skal have eksamen fra HHX, HTX eller STX. Du skal også have gode sprogkundskaber, flair for godt købmandskab og mod på kundekontakt og ansvar. Uddannelsen er 2-årig og indeholder skoleophold. Undervejs vælger du speciale: Bil, sø eller luft.

 

LAGER- OG LOGISTIKELEV

Du skal have folkeskolens afgangseksamen og grundforløb 1 el 2 fra Teknisk Skole. Det er en praktisk uddannelse med kortere skoleophold. Varigheden er fra 2-5 år, da du kan vælge mellem flere trin og specialer fra lagermedhjælper til lagerdisponent.