Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN

ALPI GØR EN INDSATS FOR RUMMELIGHED OG UDVIKLING

Det gælder både internt og i vores samspil med andre mennesker

Vi tager vores sociale ansvar alvorligt. Det gælder internt i vores personalepolitik, hvor vi helt naturligt tager ansvar for at uddanne unge mennesker og for at fast- eller projektansætte medarbejdere med særlige behov. Det gælder også eksternt, hvor vi gennem sponsorater støtter udviklingen af både elite- og breddeidræt – og ikke mindst baner vejen for nye idrætstilbud til udviklingshæmmede.

Vi har stor fokus på rummelighed – og giver den enkelte mulighed for at udvikle sig på egne præmisser.

SPONSORATER MED HJERTE OG VÆRDI

Vi har valgt at støtte og at engagere os i elite- og breddeidræt samt sociale sponsorater til udvikling og støtte af idrætstilbud for udviklingshæmmede. Ikke som en tredeling – men som en sammenhængende og værdifuld treenighed. Eliten er med til at styrke bredden, og de udviklingshæmmede fortjener, at der også er plads til dem i klubberne.

Når vi indgår et sponsorat med en eliteklub, så forpligter klubben sig til at gøre en særlig indsats for at integrere udviklingshæmmede og give dem store oplevelser. Det har ført til flere nye idrætsmuligheder på de udviklingshæmmedes præmisser. Der skal ikke herske tvivl om, at denne form for sponsorater har en særlig plads i vores hjerter.

KAMPAGNER SOM GØR EN SIKKER FORSKEL

Tung lastbiltrafik kan være til fare for andre i trafikken. Derfor tager vi et ansvar for at vores chauffører optræder opmærksomt og sikkert i trafikken, så de er til mindst mulig fare og gene. 

Vi har blandt andet gennemført en kampagne med det formål at undgå højresvingsulykker, som typisk går ud over de bløde trafikanter. 

I en anden kampagne har vi fokuseret på, hvordan man kan undgå ulykker forårsaget af isflager, der flyver ned fra taget af lastbiler. Af-isningskampagnen har ført til, at ALPI nu har en fast af-isningsstation, som chaufførerne skal bruge i frostvejr.