Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA VERDENSMÅL TIL HVERDAGSMÅL

Vores verden og dens ressourcer er under vedvarende pres

… og det forholder vi os til. Vi skal være en del af løsningen og ikke problemet. Derfor har vi startet
projektet ALPI Go Green med konkrete og høje ambitioner frem mod 2030. Vi har fokus på at
mindske vores klimaaftryk, udarbejde grønnere løsninger samt sikre og bevare sunde ALPIster med høj
trivsel.

VI ARBEJDER MÅLRETTET MED AT
NEDBRINGE VORES CO2-UDLEDNINGER

 

Reducer & optimer

Vores første skridt er at arbejde med
at minimere CO2-udledninger
gennem energieffektiviseringer og
optimeringer mv.

Innovér

Næste skridt er at arbejde målrettet
med innovation og grønnere løsninger
heriblandt nye teknologier og
drivmidler

Kompensér

De CO2-udledninger som vi på
nuværende tidspunkt ikke kan
nedbringe yderligere, kompenserer vi
med udvalgte, anerkendte og
certificerede kompensationsprojekter

2030 AMBITIONER

Vores ambitioner i ALPI Go Green bygger på FN’s verdensmål og fokuserer på social bæredygtighed samt at reducere vores CO2-udledninger, skabe innovative, grønnere løsninger og projekter.

2020 er baseline og basisår for nedenstående mål og ambitioner.

VI HAR FULD FOKUS PÅ CO2
REDUCERENDE TILTAG

Transport tegner sig for næsten 30% af EU's samlede CO2-emissioner, og som branche er vi en stor del af problemet. Med ALPI Go Green strategien håber vi på, at vi kan blive en del af løsningen.

Tiden kalder på indre og ydre omstilling. Evnen til at se mulighederne i en verden, der er under konstant forandring.

En topprioritet hos ALPI har været udviklingen af en CO2-kalkulator, som leverer transparente og valide data til vores kunder på de enkelte transporter. Et effektivt værktøj som imødekommer de stigende rapporteringskrav. Udviklingen er sket i samarbejde med Aarhus Universitet, Center for Energy Technologies.

Vi vejleder gerne vores kunder om muligheder indenfor CO2 reducerende transport og logistik, og vi er hele tiden på jagt efter nye løsninger. Gennem vores ESG-netværk deler vi viden om ESG, den fossilfrie fremtid og den grønne omstilling i transportbranchen med kunder og samarbejdspartnere.

På vores egne lokationer arbejder vi på at minimere CO2-udledninger gennem energieffektivisering og optimering. Vi er i dag CO2-neutrale på alle vores lokationer, bl.a. fordi vi anvender grøn strøm, skifter til LED-belysning og har nedbragt forbruget af naturgas og olie.

I de kommende år vil vi se en omlægning og transformation af transportbranchen. Men med ordentlighed, omtanke og vilje til omstilling er vi godt rustet hos ALPI.

Hvor der er vilje, er der vej. Og vi er på vej.