Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN

GENEREL PERSONDATAPOLITIK

ALPIs generelle persondatapolitik

ALPIs generelle persondatapolitik dækker både ALPI Danmark A/S og ALPI Air & Sea A/S (efterfølgende blot benævnt ALPI) og opdateres løbende. Dette er version 2.0

ALPI er den dataansvarlige og gør sit yderste for at beskytte dine personoplysninger og sikre, at de nødvendige organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger er på plads til beskyttelse af dine personoplysninger, uanset om du køber ALPIs transport eller andre ydelser, søger job, modtager nyhedsbreve eller blot besøger ALPIs hjemmeside.

Du kan kontakte os her:

ALPI Danmark A/S               ALPI Air & Sea A/S
Fastrupdalen 2                       Fastrupdalen 2
7400 Herning                        7400 Herning
CVR 15129506                       CVR 25869656
Tlf. 97 21 21 66                      Tlf. 97 21 21 66
E-mail alpi@alpi.dk                 E-mail alpi@alpi.dk

Ved accept af nyhedsbreve, brug af ALPIs hjemmeside eller køb af transporter eller ydelser, samtykker du til ALPIs behandling af dine personoplysninger som beskrevet i ALPIs generelle persondatapolitik og Cookiepolitik.

Det selskab i ALPI-koncernen, du er i kontakt med, er dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, som ALPI modtager og behandler i forbindelse med levering af transporter og ydelser til dig.


Hjemmeside

Når du gør brug af ALPIs hjemmeside, vil ALPI indsamle og registrere data fra din computer, som er nødvendig for funktionaliteten af ALPIs hjemmeside i overensstemmelse med ALPIs cookiepolitik, som du finder på ALPIs hjemmeside under ”OM ALPI” / ”POLITIKKER & BETINGELSER” / ”COOKIES”. Disse datas art og omfang vil afhænge af, om du har tilladt brugen af Cookies. Yderligere, vil ALPI behandle dit navn og kontaktinformation, hvis du bruger en kontaktformular på ALPIs hjemmeside.

ALPI behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, og vores retlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er enten dit samtykke eller ALPIs legitime interesse i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og f.


Ydelser

Med det formål at levere transporter og andre ydelser og håndtere relaterede henvendelser modtager og indsamler ALPI dine personoplysninger dels direkte fra dig dels fra andre dataansvarlige. Du kan til enhver tid anmode ALPI om at oplyse disse andre dataansvarliges identitet.

Dine personoplysninger er behandlet for at opfylde din aftale med ALPI eller ALPIs kunde eller for at hjælpe med en henvendelse fra dig (f.eks. udfyldt kontaktformular, registrering eller lign.).

ALPI behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Vores retlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er enten en kontrakt, dit samtykke, en retlig forpligtelse eller ALPIs legitime interesse, f.eks. i tilfælde af håndtering af retskrav, i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c og f.


Nyhedsbreve og andet marketingmateriale fra ALPI

ALPI behandler dit navn, e-mail og anden kontaktinformation for at sende nyhedsbreve.

ALPI behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, og vores retlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er dit samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

For statistiske formål og for at udvide og forbedre ALPIs ydelser vil ALPI anonymisere og sammenlægge data, inklusive personoplysninger, indsamlet via ALPIs hjemmeside eller via bookingsystemer og lignende.

Generelt anbefaler ALPI, at du uanset formål ikke videregiver følsomme personoplysninger såsom race, etnisk oprindelse, religion, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, seksuel orientering, helbredsoplysninger, genetiske eller biometriske data mv.


Jobsøgning

ALPI behandler dit navn, foto, adresse, e-mail, telefon/mobilnummer, seneste jobtitel, uddannelse, CV, ansøgning, eksamensbevis ved uopfordrede ansøgninger og jobsøgning via stillingsopslag på ALPIs hjemmeside.

ALPI behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, og vores retlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er dit samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

ALPI anvender kun indtastede data til rekrutteringsformål, og personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt. Generelt anbefaler ALPI, at du uanset formål ikke videregiver følsomme personoplysninger såsom race, etnisk oprindelse, religion, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, seksuel orientering, helbredsoplysninger, genetiske eller biometriske data mv.

Vi opbevarer dine personoplysninger i vores rekrutteringssystem i op til 6 måneder efter dit samtykke. Herefter slettes de automatisk, medmindre du aktivt vælger at forny din ansøgning/CV med yderligere 6 måneder. Du informeres herom pr. e-mail ved udgangen af perioden.


Videregivelse af personoplysninger til tredjemænd

ALPI vil videregive dine personoplysninger til andre selskaber i ALPI-koncernen, kontraherede leverandører eller rådgivere, hvis det er nødvendigt for at opfylde ALPIs forpligtelser overfor dig. Kontraherede leverandører kan for eksempel være vognmænd, rederier, luftfartsselskaber, offentlige myndigheder eller IT-leverandører, der leverer IT-systemer relateret til ydelserne.

Derudover kan ALPI videregive personoplysninger i forbindelse med brugen af ALPIs hjemmeside, din deltagelse i events og ved modtagelse af nyhedsbreve og øvrigt marketingsmateriale fra ALPI til hosting-selskaber, udbydere af marketingsydelser og andre udbydere af ydelser nødvendige for at opfylde ovennævnte formål.

I særlige tilfælde og i henhold til lovgivningen kan det blive nødvendigt at videregive dine personoplysninger for at opfylde ALPIs retlige forpligtelser, for at beskytte ALPI eller andres rettigheder, ejendom og sikkerhed, samt i tilfælde af salg eller likvidation af ALPIs forretning eller aktiver.

Du kan til enhver tid anmode ALPI om at oplyse disse tredjemænds identitet.

Tredjemændene som dine personoplysninger videregives til, kan være lokaliseret udenfor dit bopælsland, men ALPI vil altid sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau og et lovligt grundlag for videregivelse og overførsel af dine personoplysninger, for eksempel ved brug af EU's Standard Contractual Clauses (SCC).


Perioden for behandling af dine personoplysninger

Dine personoplysninger vil blive behandlet, så længe det er nødvendigt af hensyn til de ovenfor nævnte formål og i overensstemmelse med lovgivningen. Dine personoplysninger vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt at behandle dine personoplysninger af hensyn til formålet, medmindre gældende lovgivning pålægger ALPI at gemme dine personoplysninger for en længere periode. Hvor længe formålet eksisterer varierer alt efter hvilke ydelser ALPI skal levere til dig og landet, som ydelserne skal leveres i, det retlige grundlag og omstændighederne omkring dette.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, vil dine personoplysninger senest blive slettet, når du tilbagekalder dit samtykke, medmindre gældende lovgivning pålægger ALPI at gemme dine personoplysninger for en længere periode. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte ALPI via kontaktoplysningerne ovenfor.


Dine rettigheder:

  • Du har ret til at få indsigt i behandlingen af dine personoplysninger
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
  • Du har i visse tilfælde ret til at få ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort
  • Du har i særlige tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
  • Du har i visse tilfælde ret til at få de personoplysninger, som du selv har afgivet, overført til dig selv eller en anden dataansvarlig (dataportabilitet)


Klageadgang:

Hvis du ønsker at klage over ALPIs behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte ALPI via kontaktoplysningerne ovenfor.

Du er også berettiget til at klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark.