Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN

DATABESKYTTELSESFORORDNING (GDPR)

Som det sikkert er de fleste bekendt, træder EU`s nye databeskyttelsesforordning (GDPR) i kraft pr. 25.5.2018.

I forordningen er der særlig fokus på personoplysninger, og kravene til omgangen med sådanne skærpes betydeligt.

Hos ALPI har vi gennemgået alle vore procedurer, og især de hvori der indgår personoplysninger. Vi har fundet, at der omkring vores HR- og CRM-funktioner kan være områder, som kræver tilpasninger til den nye forordning.

Når det gælder vores kerneområder - spedition, transport og logistik har vi ikke kunnet finde områder, hvor de opgaver vi udfører konflikter med GDPR, da vi udelukkende modtager de data der er nødvendige for at udføre de aftalte operationer.

Det betyder, at vi ikke betragter os som databehandler i sammenhæng med GDPR, en holdning som i øvrigt deles af vores brancheforening Danske Speditører. Aftalen mellem ALPI og vores kunder angår således ikke behandling af personoplysninger, men angår levering af en serviceydelse på de tidligere nævnte områder. Modtagelse og videregivelse af navn og adresse på modtageren eller afsenderen er således en nødvendig forudsætning for vores arbejde.

Vi har naturligvis i forhold til vore leverandører, såfremt vi i situationen kan betragtes som dataansvarlige, sørget for at indhente databehandleraftaler.

I forhold til vore kerneydelser - transport, spedition og logistik anser vi os ikke som værende omfattet af kravet om at levere en databehandleraftale.

Vi kan i øvrigt henvise til vor brancheforenings synspunkter via følgende link:

http://www.dasp.dk/sites/dasp.dk/files/fragtmail_-_databehandleraftaler_-_udkast.pdf

Eventuelle spørgsmål kan disse rettes til Ole L. Hansen, tel. 9627 6075 eller olh@alpi.dk