Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN

DATABESKYTTELSESFORORDNING (GDPR)

EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) trådte i kraft pr. 25.05.2018.

I forordningen er der særlig fokus på personoplysninger, og kravene til omgangen med sådanne blev skærpet betydeligt.

Hos ALPI har vi tilrettet alle vores procedurer, og især de hvori der indgår personoplysninger. Specielt vores HR- og CRM-funktioner er blevet tilpasset forordningen.

Når det gælder vores kerneområder – spedition, transport og logistik konflikter de opgaver, vi udfører, ikke med GDPR, da vi udelukkende modtager de data, der er nødvendige for at udføre de aftalte operationer.

Det betyder, at vi ikke betragter os som databehandler i sammenhæng med GDPR, en holdning som i øvrigt deles af vores brancheforening Danske Speditører. Aftalen mellem ALPI og vores kunder angår således ikke behandling af personoplysninger, men angår levering af en serviceydelse på de tidligere nævnte områder. Modtagelse og videregivelse af navn og adresse på modtageren eller afsenderen er således en nødvendig forudsætning for vores arbejde.

Vi har naturligvis i forhold til vores leverandører, såfremt vi i situationen kan betragtes som dataansvarlige, sørget for at indhente databehandleraftaler.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Marianne Nielsen, CFO - e-mail: mn@alpi.dk / tlf. 96 27 60 70,
Birgitte Elbrønd Dalager, HR Manager - e-mail: bed@alpi.dk / tlf. 77 30 39 06