Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN
04-07-2022

UKCA-mærkning

Kan din virksomhed leve op til de nye mærkningskrav i UK per den 1. januar 2023?

I forbindelse med Brexit lavede UK deres eget produktmærke UKCA, som er en erstatning for EU’s CE-mærke. Nuværende overgangsregler gælder frem til den 1. januar 2023, hvor CE-mærket stadig kan bruges ved import på det britiske marked.

Men per den 1. januar 2023 vil CE-mærket ikke længere være gældende i UK. Mærkningen gælder produkter, der sælges og markedsføres i UK.

De britiske myndigheder forsøger i forbindelse med ændringerne at være imødekommende overfor virksomhederne ved at præcisere nedenstående:

  1. Virksomheder, der allerede har en CE-certificering eller lignende, kan bruge denne som dokumentation for at kunne blive UKCA-certificeret
  2. Enhver vare, der er CE-mærket og importeret i UK senest ultimo 2022, kan sælges efter 1/1-2023 uden at blive UKCA-mærket eller testet.
  3. Reglerne for reservedele, ombytningsvarer og vedligeholdelsesprodukter, der allerede findes på markedet, vil være underlagt de samme krav, som de var underlagt, da det oprindelige produkt/system var i fri omsætning på det britiske marked.
  4. Virksomheder vil fortsat kunne anbringe UKCA-mærket (inkluderet importøroplysninger for produkter for EØS-lande) på et ledsagende dokument eller mærkat indtil ultimo 2025, således at de får tid til at justere deres produktion efter mærkningsændringerne.


Yderligere oplysninger om ændringerne kan ses hos de britiske myndigheder:
https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2022-06-20/hcws113