Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN
24-08-2022

Udvidelse af EU-vejpakke

EU-kommissionen sendte før sommerferien udkast til vejledning i reglerne for ”return of the vehicle” i høring. Med udkastet til vejledning lægger Kommissionen op til at både lastbil og anhængere skal returnere til etableringsmedlemslandet hver 8. uge.

I dag omfatter kravet kun lastbilerne. Speditører forsøger at stoppe udvidelsen af EU-vejpakke.

Vi mangler for nuværende mere end 500.000 chauffører på europæisk plan, og har naturligvis ikke brug for flere udfordringer – i et marked med stort pres på kapaciteten.

Martin Aabak fra Danske Speditører oplyser, - i Europa er der ca. 20 mio. lastvognstrailere og ca. 6,2 mio. trækkere, og alene i Danmark er der ca. 48.000 lastvognstrailere og henved 15.500 trækkere, og peger på at det forhold i sig selv vanskeliggør, at også trailere skal returnere hver 8. uge.

Transportminister Trine Bramsen har orienteret Kommissionen om, at vi ikke fra dansk side forventer at følge denne udvidelse af vejpakken.