Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN
26-10-2021

Skærpede regler for eksport af gods fra EU til UK

Vi har indtil nu haft 6 måneder til at fortolde gods på eksport fra EU til UK, men den regel kan ske at bortfalde den 31. december 2021. Det ved vi faktisk ikke endnu. Vi ved dog, at hvis reglen bortfalder, træder der skærpede regler i kraft den 1. januar 2022. Vi beder jer derfor gennemgå de nødvendige formaliteter allerede nu.

For at sikre at alt gods kommer til Storbritannien så problemfrit som muligt, vil det ikke være muligt for jeres kunder at benytte eksterne told-agenter til fortoldning af jeres gods. Det er derfor nødvendigt, at ALPI selv forestår fortoldningerne for at overholde gældende regler, undgå forsinkelser og eventuelle ekstra omkostninger.

Jeres kunder bedes derfor udfylde en fuldmagt (Authority letter for customs clearances), som giver ALPI tilladelse til at fortolde godset på vegne af dem.

Ligeledes er det nødvendigt, at jeres kunder gør brug af ”Postponed VAT account” (moms-konto). I bedes sørge for, at kunderne udfylder ”PVA technical note”, og I kan med fordel tilsende jeres kunder ”PVA info” som forklaring hertil.

"Authority letter for customs clearances" og "PVA technical note” bedes udfyldt og underskrevet – samt returneret til ALPI inden den 22. november 2021.

ALPI opfordrer jeres kunder til, såfremt godset ikke har EU-oprindelse, at søge de engelske myndigheder om at få en ”Duty deferment account” (told-kredit). Denne proces kan tage op til 12 måneder fra ansøgningsdatoen og bør derfor igangsættes straks.

Alle nævnte dokumenter kan hentes her

Her finder I ydermere en guide til de formelle fakturakrav. Det skal understreges, at det er vigtigt, at der på fakturaen tydeligt fremgår modtagers EORI-nummer og VAT-nummer.

Ved spørgsmål til ovenstående venligst kontakt:

Mette Bjerregaard Jensen, mp@alpi.dk, tel. +45 9627 6072

Louise Holmgaard Nielsen, lhn@alpi.dk, tel. +45 7730 3902