Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN
24-09-2021

Plastix og bæredygtighed

Siden 1950 er der produceret ca. 8,3 milliarder ton plast globalt, heraf er alene cirka halvdelen produceret de sidste 10 år.

Stigningen i produktion, forbrug og forbrænding af plastprodukter er vurderet til at tegne sig for cirka 400 millioner megaton i CO2-emissioner om året. Herudover siver en enorm mængde på 5 til 13 millioner tons plastaffald hvert år ud i vores miljø og hav. Omkring 10% af dette plastaffald vurderes at stamme fra den maritime industri i form af fiskenet, trawl, reb og kasser.

PLASTIX er en dansk cleantech-genbrugsvirksomhed, der er specialiseret i at omdanne fibre - primært brugte fiskenet, trawl og reb, der tidligere havnede i havet eller på lossepladsen - til højkvalitets plastråvarer. PLASTIX kalder plastråvarerne ”Grøn Plast”.

Virksomheden, som ligger naturskønt for fodenden af Klosterheden Plantage ved Lemvig, blev etableret i 2012 og beskæftiger i dag 35 medarbejdere. Fiskenet, trawl og reb hentes overalt i verden og bliver derefter sorteret, neddelt, rengjort, oparbejdet og omsmeltet til færdigt plastgranulat.

PLASTIX har udviklet en unik teknologi og et avanceret produktionsapparat, der forestår processerne og muliggør den mekaniske genanvendelse af plastfibre og stiv plast. Et avanceret laboratorium hos PLASTIX analyserer, registrerer og vurderer genanvendeligheden af ​​alle inputaffaldsstrømme, så man sikrer en ren genbrugsplast. Genbrugsplasten fra PLASTIX bruges til forskellige produkter - møbler, havemøbler, husholdningsprodukter, emballage, paddleboards og meget mere.

Hans Axel Kristensen, CEO og Co-founder hos PLASTIX fortæller, - hvis vi ikke gentænker at genvinde og genbruge plastaffald til en bæredygtig fremtid, risikerer vi milliarder af tons plast i vores oceaner inden 2050. Plastikaffald i havene er allerede nu et stort problem.

Hans Axel fortsætter, - FN´s verdensmål tilskynder til partnerskaber, som skal bekæmpe blandt andet havforurening ved at inspirere, informere og gøre det muligt for regeringer, offentligheden, civilsamfundet og den private sektor. Vi skal vågne op. Nu.                                                                                                            

Den globale fokus på cirkulær økonomi og bæredygtig udvikling vil radikalt ændre den måde, vi driver vores virksomheder på - samt den måde vi styrer og leder verden. Vi er hos PLASTIX en del af en global bevægelse.

Samarbejdet med ALPI på transportområdet er et forpligtende fællesskab – funderet på tillid. Det er nødvendigt for os hos PLASTIX, at ALPI bidrager i en konsulterende rolle med rådgivning indenfor toldområdet, transportoptimering samt løsninger, der bidrager til et mere bæredygtigt aftryk. ALPI har direkte kontakt med flere af vores kunder og partnere globalt, og skal i denne dialog og samarbejde varetage vores bæredygtige interesserer. Det er afgørende for os, slutter Hans Axel Kristensen.