Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN
13-08-2021

Nyt fra toldafdelingen

Vi har samlet forskellige nyheder og informationer fra ALPIs toldafdeling.

  

Tab af præferenceoprindelse ved re-eksport til EU fra UK
Hvis du importerer varer fra UK, skal du være opmærksom på, at varer der havde præferenceoprindelse i EU ved eksport til UK mister præferenceoprindelsen. Dette betyder, at der skal afregnes fuld told ved genindførsel til EU, medmindre det kan dokumenteres, at det er varer, der kommer retur. De kan så importeres som returvarer uden told. Reglerne for indførsel af returvarer kan findes i juridisk vejledning:

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2229936

   

Importørens ansvar og risiko
Vi gør opmærksom på ved import af varer, at det vil være importøren, der er ansvarlig for rigtigheden af alle oplysninger på dokumenterne. Det er derfor vigtigt, at man som importør fra bl.a. UK, sikrer sig dokumentation for, at varerne har oprindelse, hvis sælger angiver en oprindelsesudtalelse på fakturaen.

Eksportører i bl.a. UK kan uden verifikation fra myndighederne angive en oprindelsesudtalelse på dokumenterne, hvilket betyder at ikke alle importører i EU er klar over, at de ved en kontrol kan risikere at blive opkrævet told 3 år tilbage, hvis ikke de kan dokumentere at oprindelsesdokumentationen er i orden. Vi anbefaler derfor vores kunder, at de sikrer sig den bedst mulige dokumentation fra leverandøren på, at varerne har oprindelse i pågældende land, således at man har mulighed for at rette krav mod eksportøren efterfølgende, hvis det viser sig, at der er udstedt en oprindelsesudtalelse på forkert grundlag.

 

Ny opdateret vejledning om moms ved EU-varehandel
Skat har udgivet en ny opdateret vejledning om moms ved EU-varehandel, den kan findes her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=130147&vid=217927

 

Toldstyrelsen oplyser om manglende klagevejledning i afgørelser udstedt igennem det seneste år
Toldstyrelsen har givet mangelfuld klagevejledning i de afgørelser, som styrelsen har truffet i perioden 1. juli 2020 til 9. juni 2021.

Se mere her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2323629&vid=217918

 

Udfordringer ved udstedelse af EUR 1 certifikater
Toldstyrelsen har igennem længere tid udfordret både jer og os, når vi skal have udstedt EUR 1 certifikater. De har skærpet dokumentationen for oprindelse, således at de forlanger dokumentation for, at der er opnået oprindelse, datablade mv. Vi vil derfor anbefale vores kunder at tage kontakt til Toldstyrelsen og få en tilladelse til at udstede fakturaerklæringer i stedet for at skulle have EUR 1 udstedt hver gang. Det vil også give en besparelse ikke at skulle betale for udstedelsen af EUR 1.

Ansøgning kan foretages her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1942997

Når man angiver en fakturaerklæring i sine eksportdokumenter, skal vi for god ordens skyld gøre opmærksom på, at man for sin egen skyld skal sikre sig, at man har en leverandørerklæring på de varer, som man har indkøbt i hhv. EU, EØS eller Tyrkiet, så man har dokumentation for oprindelsen, inden man indsætter erklæringen i eksportdokumenterne. Hvis det er egen produktion, hvor man mener produkterne har dansk oprindelse, har man mulighed for at søge Toldstyrelsen om en BOO – Bindende oprindelse - og på denne måde have dokumentationen i orden, så hverken I eller jeres køber efterfølgende får problemer.

Ansøgning om BOO kan foretages her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=56211

 

Venligst kontakt os for spørgsmål.