Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN
24-09-2021

Nyt fra toldafdelingen

EU har pr. 1. september 2021 implementeret et sæt alternative oprindelsesregler iht. PEM-konventionen.

De nye regler vil i først omgang gælde mellem EU og Norge, Schweiz, Island, Færøerne, Albanien, Jordan, Georgien og Palæstina.

De alternative regler er mere lempelige og fleksible end de nuværende regler i PEM-konventionen, men vil kunne anvendes side om side med nuværende oprindelsesregler i den eksisterende konvention. Det er op til den enkelte virksomhed, hvilket regelsæt de vil anvende.

Der er i de nye regler generelt adgang til kumulation PEM-landene imellem. Som udgangspunkt vil varen have oprindelse i eksportlandet, hvis der her er foretaget en tilstrækkelig forarbejdning. Såfremt der IKKE er foretaget en tilstrækkelig forarbejdning, afgøres oprindelsen ud fra, hvor den største værditilvækst er sket.

Såfremt der ikke er forarbejdning i eksportlandet, vil varen bevare sin præferenceoprindelse også selvom den har været i fri omsætning i PEM-landene. Der er derfor ikke krav om direkte transport, som vi ellers kender det.

For spørgsmål til ovenstående venligst kontakt vores fortoldningskonsulent:

Maybrith Arpe-Sørensen tel. 7730 3951 eller på e-mail: mas@alpi.dk