Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN
29-06-2021

Import fra Storbritannien

Hvis du importerer varer fra Storbritannien, skal du være opmærksom på, at det kun er varer med præferenceoprindelse i Storbritannien, der er omfattet af handelsaftalen mellem EU og Storbritannien.

Toldstyrelsen har netop meddelt:

Når varer med præferenceoprindelse i EU bliver eksporteret til Storbritannien, kan varerne ikke genimporteres til EU med EU-præferenceoprindelse. Toldstyrelsen ser flere eksempler på toldangivelser, hvor importerede varer angives med EU-præferenceoprindelse, når de importeres fra Storbritannien.

handelsaftalen mellem EU og Storbritannien er der ikke juridisk grundlag for, at EU kan give toldpræferencebehandling på varer med EU-oprindelse, når de importeres fra Storbritannien. Eneste undtagelse fra disse regler er returvarer, hvilket du kan læse mere om i Den juridiske vejlednings afsnit F.A.17.4.

Når du skal importere varer med oprindelse i EU fra Storbritannien, skal du angive varerne efter den normale toldordning, også kaldet tarifmæssig told. I toldangivelsen skal du derfor bruge præferencekode 100 og ikke 300, som vedrører toldpræferencebehandling.

Angiver du ikke korrekt, kan du risikere, at dine varer ikke bliver frigivet. Du kan også risikere, at den manglende told bliver opkrævet på et senere tidspunkt. 

Det betyder, at importvarer fra Storbritannien - med oprindelse i Storbritannien - kan opnå told toldfrihed eller toldnedsættelse.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til told@alpi.dk.