Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN
05-10-2022

Fuldmagt til at lave tolddokumenter

Mange af vores kunder oplever lige nu, at vi kontakter dem for at få en fuldmagt til at lave tolddokumenter. Nogle kunder har for flere år siden givet os denne, og vi beder derfor om en opdateret fuldmagt. Andre har aldrig givet os en fuldmagt. Men EU kræver, at vi har denne.

Det er desværre således, at hvis vi ikke har en fuldmagt, når vi laver tolddokumenter, så præciserer EU’s toldkodeks, at vi i fald handler for egen risiko og regning - hvilket vi ikke ønsker, da vi ikke ejer varerne. De fuldmagter, som vi modtager, giver os ikke andre beføjelser, end at vi må lave tolddokumenter for jer, sådan at en transport kan gennemføres.

Ligeledes vedrører hæftelse og krav mod jer i fuldmagten kun varer, der er ukorrekt angivet på faktura i forhold til, hvad det faktisk er - eller hvis varen overtræder import/eksport regler f.eks. i forbindelse med dobbeltanvendelse, Washington konventionen etc. Altså krav i situationer, som vi som speditør ikke har nogen indflydelse på.