Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN
05-08-2020

FRIHANDELSAFTALE MED VIETNAM

EU har indgået en frihandelsaftale med Vietnam, som trådte i kraft den 1. august 2020. Aftalen giver en række toldfordele ved handel med vietnamesiske virksomheder.

Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam betyder, at danske virksomheder kan opnå toldfrihed eller nedsat told, når de importerer varer fra Vietnam, og at virksomheder i Vietnam kan opnå toldfrihed eller nedsat told, når de importerer varer fra EU. For at opnå toldfordelene skal varerne naturligvis opfylde betingelserne i frihandelsaftalen.

Omkring 70% af vareudvekslingen vil være toldfri, og den resterende del vil i løbet af 4–10 år gradvist blive nedtrappet til 0-sats.

Du kan finde generel information om præferenceoprindelse og toldnedsættelse på:

https://www.toldst.dk/nyheder/nyt-om-told/frihandelsaftale-mellem-eu-og-vietnam-traeder-i-kraft-1-august-2020/?WT.mc_id=nyhedsbrev_Import_week27_2020

 

Desuden har Udenrigsministeriet lavet en skrivelse, hvor der er link til hele aftalen og især Bilag 2, som er mere detaljeret omkring nedsættelserne. Se https://thetradecouncil.dk/services/eksport/frihandelsaftaler/eu-vietnam-frihandelsaftale-eksport