Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN
13-10-2020

EU'S NYE VEJPAKKE

EU´s nye vejpakke, som blev vedtaget i juli 2020, har to spor.

Første spor skal sikre bedre arbejdsforhold for chaufførerne
ALPI hilser naturligvis tiltag imod mere ordnede forhold for chauffører meget velkomne.

Konkret betyder det, at chauffører som minimum skal returnere til deres hjemland hver 4. uge, samt at lastbilen som minimum skal returnere til vognmandens adresse hver 8. uge.

Det andet spor omhandler cabotagekørsel
Aflønningen af chauffører skal fra den 1. januar 2021 ske ud fra nationale lønforhold i de medlemslande, hvor transporten foregår.

Ligeledes skal al cabotagekørsel registreres elektronisk i et (endnu) ikke nærmere defineret online system, som forventes implementeret 1. kvartal 2021.