Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN
21-06-2023

EU’s afskovningsforordning

EU’s afskovningsforordning forventes vedtaget og at træde i kraft ultimo 2024. Det er skærpede krav til handel med træ, soja, palmeolie, kaffe, kakao, oksekød og gummi samt en række afledte produkter (eks. viskose, chokolade, dæk, møbler, kosmetik, trykte papirprodukter mv.). Verden mister hvert år et skovområde svarende til to gang Danmarks areal pga. skovrydning.

Ifølge Europa-Kommissionens konsekvensanalyse er disse de vigtigste produkter, der importeres af EU fra skovrydning:

  • Palmeolie 34%
  • Soja 32,8 %
  • Træ 8,6 %
  • Kakao 7,5%
  • Kaffe 7 %
  • Gummi 3,4%
  • Majs 1,6 %


Virksomheder skal blandt andet via GPS-koordinater kunne bevise, at varen ikke er produceret på et område, hvor der er ryddet skov. Ligeledes omfatter loven også, at virksomhederne skal kunne dokumentere, at man overholder miljølovgivning og menneskerettigheder i produktionslandet, ligesom de skal sikre, at det oprindelige folks rettigheder respekteres, så det er en ganske omfattende bevisførelse...

Hvis virksomheder undlader at udføre kontrol, kan de få bøder på op til 4 % af deres samlede årlige omsætning i EU.

Det er Miljøstyrelsen der er resortmyndighed på området. De har ansvaret for både vejledning af virksomheder og også for at udføre kontrollen efterfølgende. Se meget mere her:

Reglerne træder i kraft, når de er blevet formelt godkendt af Rådet. Godkendelsen skulle være en formalitet.

For spørgsmål til ovenstående, kontakt venligst ALPIs fortoldningskonsulent:

Maybrith Arpe-Sørensen tel. 7730 3951, mas@alpi.dk