Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN
10-06-2021

Danmarks vareeksport til USA boomer fortsat

Genopretningen af den amerikanske økonomi er i fuld gang. Det amerikanske privatforbrug, som er den primære drivkraft i amerikansk økonomi, er allerede nu tilbage på et højere niveau end før Covid-krisen. Stigning i forbruget i USA er meget godt hjulpet af fire økonomiske hjælpepakker for samlet op mod USD 5,500 mia. Senest vedtog Kongressen i marts 2021, præsident Bidens USD 1,900 mia. stimuluspakke.

Der er siden marts 2020 blevet vedtaget økonomiske hjælpepakker for, hvad der samlet svarer til ca. 25 pct. af BNP. Hjælpepakkerne har blandt andet inkluderet lån og lønkompensation til amerikanske virksomheder, kontantchecks til borgerne og øget arbejdsløshedsunderstøttelse.

Det amerikanske marked er naturligvis fortsat påvirket af den globale pandemi, men forventningerne til den økonomiske genopretning i 2021 er blevet opjusteret over de seneste måneder. Og amerikanerne er stadig vilde med danske varer og dansk design.