Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN
10-06-2021

 

Dan Vals og bæredygtighed 

 

Tæt på Christiansfeld ligger en virksomhed, der valser og bukker stål og aluminium, særligt til vind-, industri- bygge og transportbranchen. På marken ved siden af virksomheden, Dan Vals, kan man frit plukke blomster, og her er foreløbigt 2.000 m2 jord beplantet med biodiversitet for øje.

Sebastian Christiansen, CEO og Kenneth Paulsen, Partner og Production Manager fortæller om rejsen hos Dan Vals. – Firmaet blev grundlagt i 2010 på et fundament af fagligt dygtige medarbejdere, engagement, godt håndværk og nyt produktionsudstyr. Vi brænder for det, vi laver. Det er skønt at se noget tage form, vokse og vækste. Sådan er vi startet, og det er stadig det, der driver os, fortæller iværksætteren Kenneth Paulsen. Sebastian Christiansen supplerer, - et kundeønske bragte os mod et øget fokus på bæredygtighed. I dag er ansvarlighed og bæredygtighed samtidig en personlig interesse. Vi arbejder kontinuerligt på, at virksomhedskulturen skal bære i retning af en grønnere adfærd, og som ledelse skal vi gå forrest, fjerne begrænsninger og give muligheder.

 

 

Dan Vals har igangsat flere tiltag, blandt andet er antallet af leveringsdage hos kunderne skåret ned. Afhentninger og leveringer er samlet på færre transporter, og dag-til-dag leveringer er helt afskaffet. Det reducerer CO2-aftrykket.

Et andet tiltag er et papirløst Dan Vals. – Da vi introducerede det papirløse Dan Vals, skulle både kunder og medarbejdere naturligvis vænne sig til ændrede arbejdsgange og procedurer, men der er klare fordele ved at have al data og dokumentation digitalt. Det går rigtig fint, og vi fortsætter med fokus på vores forbrug og aftryk. Det næste tiltag er overgang til vedvarende energi; solceller, og lige nu kigger vi på brug af bioplast og udbygning af vores sorteringsstationer, fortæller Christiansen og Paulsen.

 

 

Dan Vals påpeger vigtigheden af at have de rigtige samarbejdspartnere med på den fortsatte rejse.

- Vi forsøger at ophæve grænsen mellem kunde og leverandør i hele værdikæden. Udviklingen og væksten i vores virksomhed skal naturligvis fortsætte, og den skal være kontrolleret - dertil har vi brug for de rigtige partnere. ALPI er en god partner på transportområdet. Ud over at ALPI ligeledes har bæredygtighed på agendaen, så er man åben overfor nye tiltag generelt. Vi fik blandt andet meget hurtigt etableret en IT-løsning, som er specielt målrettet vores behov og krav, og ikke mindst så oplever vi hos ALPI stor imødekommenhed og godt humør. Det er altid et godt udgangspunkt for et udviklende og bæredygtigt samarbejde.

Overskud skaber overskud, slutter Sebastian Christiansen og Kenneth Paulsen.