Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN
28-01-2020

BREXIT UPDATE

Den 20.12.19 blev udtrædelsesaftalen mellem EU og GB samt den underliggende lovtekst endeligt vedtaget i det britiske parlament. Det betyder, at GB formelt forlader EU den 31.01.20. I aftalen er der indbygget en overgangsordning, som løber frem til 31.12.2020. I denne periode er det hensigten, at de endelige aftaler mellem EU og GB skal forhandles på plads, herunder en frihandelsaftale. 
I denne periode vil relationerne mellem EU og GB fortsætte uændret, dvs. som vi kender det i dag. Overgangsperioden kan forlænges med indtil to år, men Boris Johnson har udtalt, at det ikke kommer til at ske. Det kan umiddelbart være svært at se, at de endelige aftaler kan forhandles på plads på bare 11 måneder, da sådanne forhandlinger normalt tager flere år.

 

Den nuværende status på konsekvenserne af Brexit kan opridses som følger:

 • Den 31.01.20 forlader GB EU og overgangsperioden aktiveres frem til 31.12.20
 • Der skal forhandles om de endelige aftaler mellem GB og EU, herunder en frihandelsaftale
 • En frihandelsaftale vil bl.a. indeholde spørgsmålet om hel eller delvis toldfritagelse i forbindelse med udveksling af varer
 • Der skal bl.a. også aftales gensidige kørselsaftaler. En mulighed kan være, at de nuværende EU-tilladelser fortsætter, men der kan også blive tale om andre aftaler
 • Generelt vil der efter 31.12.20, medmindre overgangsordningen forlænges, skulle foregå toldmæssige procedurer, som vi kender det fra handel med andre tredjelande
 • Skulle aftalerne ikke være faldet på plads inden 31.12.20 og overgangsperioden ikke forlænges, vil der kunne blive tale om et hårdt Brexit, indtil forhandlingerne er faldet på plads

 

Man skal være opmærksom på følgende:

 • Med mindre overgangsordningen forlænges, vil der efter 31.12.20 skulle gennemføres toldprocedurer, hvilket betyder, at der skal laves både eksport- og importfortoldninger på varer til og fra GB
 • Der skal tages hensyn til krav til fakturaen, herunder eventuelt brug af fakturaerklæring eller anden dokumentation for eventuel toldfrihed
 • Man skal forvente ændrede bookingprocedurer, herunder bl.a. tidligere anmeldelse af gods til forsendelse
 • Der vil være en risiko for længere leveringstider pga. toldprocedurer
 • Registrering af virksomheden for både import og eksport er vigtig, såfremt man ikke allerede har en sådan registrering

 

ALPI tilbyder gerne at være med til at gennemgå ovennævnte for at klarlægge jeres eventuelle udfordringer og behov.

Nærmere information følger løbende, når der er nyt at berette.