Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN
11-01-2021

ALPI Go Green

Vi igangsætter storstilet projekt, hvor målet er et grønnere og mere bæredygtigt ALPI i en version med fuld fokus på CO2 reducerende tiltag

I det forgangne år 2020, har overskrifterne næsten udelukkende handlet om Corona og global pandemi, men et enkelt andet tema har dog sneget sig ind – klimaet.

-Vi startede i 2019 de første overvejelser omkring et mere bæredygtigt ALPI, fortæller Kjeld Tygesen og Morten H. Nielsen, begge Managing Directors hos hhv. ALPI Danmark og ALPI Air & Sea, og fortsætter - vi har været hele virksomheden igennem, og er nu klar med tiltag, der blandt andet skal være med til at reducere vores CO2-emission. Det er starten på en rejse, som vi skal fortsætte og videreudvikle i de kommende år.

Transport tegner sig for næsten 30 pct. af EU's samlede CO2-emissioner, hvor vejtransporten (gods- og persontransport) udleder ca. 70 pct. heraf. Derfor har EU sat sig det mål senest i 2050 at reducere emissionerne fra transport med 60 pct. i forhold til 1990-niveauet. Ligeså har Folketinget vedtaget den mere ambitiøse danske klimalov, hvis formål er, at Danmark skal reducere udledningen af CO2/drivhusgasser med 70 pct. i forhold til 1990-niveauet, samt at Danmark skal være et klimaneutralt samfund senest i 2050.

Tag stilling og start rejsen

-Tiden kalder på, at vi starter rejsen og tager stilling som virksomhed, forklarer Morten H. Nielsen. Det er vores opgave at indhente viden og synliggøre muligheder for mindre CO2 belastende transport både i forhold til vores kunder og vores samarbejdspartnere, heriblandt alle vognmændene. Derudover igangsætter vi naturligvis interne tiltag med fokus på en grønnere og mere bæredygtig adfærd hos ALPI; på alle vores lokationer.

-Klimaudfordringer er ikke et eksklusivt projekt. Det er et fælles projekt på tværs af alle grænser, og derfor har flere medarbejdere hos ALPI været en del af en større projektgruppe, som i 2020 har arbejdet hårdt med at indhente oplysninger, bygge viden op, valgt til og fra, og nu er projektet ALPI Go Green endelig klar til præsentation og igangsættelse, fortæller Kjeld Tygesen.

Fra LNG-gas til mindre oksekød i kantinen

Tiltagene i ALPIs bæredygtighedsprojekt er mangeartede.  Speditørfirmaet etablerer blandt andet såkaldt Fleet Management i en del af lastbil-flåden. Derigennem får man kørselsdata med henblik på planlægning af bedst mulig CO2 reducerende kørsel. Der etableres en international trafik baseret på brændstoffet LNG-gas. Minimum 60 pct af containerkørslen skal være CO2 neutral i 2021. Forbruget af pap, papir og plastik skal reduceres. Alt kørende materiel på lagerne skal være el drevet, og der vil blive serveret mindre oksekød i kantinerne. Alle disse tiltag – samt en del andre – skal være med til at reducere ALPIs CO2 aftryk.

– Vi har indset og forstået i projektfasen med ALPI Go Green, at vi skal tage både små og store skridt i forhold til bæredygtighed og CO2 reduktion. Det nytter alt sammen. Ligeledes skal vi sikre transparens og validitet i vores oplysninger af CO2-emission i forbindelse med de forskellige transporter, forklarer Morten H. Nielsen. Derfor har vi indledt et samarbejde med Aarhus Universitet om udarbejdelse af en CO2 kalkulator, så kunderne i løbet af 2021, kan se CO2 aftrykket på alle deres forsendelser hos os.

Ansvarlighed som omdrejningspunkt

-ALPI har altid haft ansvarlighed som omdrejningspunkt, herunder social ansvarlighed, som har været en integreret del af virksomheden i årtier. Så et mål om en mere bæredygtig adfærd er en naturlig forlængelse af grundprincippet: vi driver en virksomhed, der skal skabe overskud - med omtanke. Vi er som branche en stor del af problemet, og vi vil hos ALPI også gerne være en stor del af løsningen. Samtidig fornemmer og forudser vi, at markedet vil efterspørge stillingtagen og initiativer i retning af ALPI Go Green, slutter de to direktører.

Link til ALPI Go Green præsentation