Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN
25-03-2021

ALPI Go Green – status marts 2021Vi fortsætter de små og større skridt i arbejdet med ALPI Go Green. 
Målet er overordnet et mere bæredygtigt ALPI, med stor fokus på CO2 reducerende tiltag og transport.

Af alle de tiltag, som vi har valgt at fokusere på 2021, er vi i mål med blandt andet grøn strøm, som nu er taget i brug på alle vores lokationer i Danmark.

Ab juni 2021 vil noget af vores trafik til og fra Tyskland være baseret på LNG gas. LNG gas er flydende naturgas, der kan give op til 20 % CO2-reduktion i selve transporten.  Det er dog fortsat et begrænset antal køretøjer, der anvender teknologien.

Ibrugtagning af de LNG baserede biler betyder således, at ab juni 2021 er ca. 70 % af forsendelserne, som vi fragter til og fra Tyskland væsentligt CO2 reducerede. Målet er ikke for nuværende at skifte alle biler til gas-lastbiler – men vi skal opbygge erfaring med muligheder og konsekvenser indenfor de forskellige brændstofformer. Brændstof er altafgørende, når vi taler CO2 emission og reduktion.

Vi har sat oksekød- og osteforbruget i kantinen i Herning ned med 30 % - og erstattet oksekødet med svinekød, kylling og grønt. De 30 % ost er erstattet med æg, yoghurt og frugt. Derved mindsker vi vores CO2 aftryk med knap 5 tons årligt.

Mere end 70 % af vores containerkørsel er nu CO2 neutralt. Ud over den tidligere omtalte aftale med Ancotrans, har vi lavet aftale med Dania Connect, som forestår en del af containerkørslen hos os. Dania Connect samarbejder med NRGI & Hedeselskabet om etablering af Klimaskov i Danmark. Skov er det mest effektive værktøj til at binde og lagre CO2, og er et vigtigt og nødvendigt redskab til at bekæmpe vores CO2-aftryk. Klimaskoven forbedrer derudover kvaliteten af vores drikkevand, og skaber bedre forhold for planter og dyr.

Vi fortsætter rejsen og tiltagene - og holder jer løbende opdateret.