Hvor der er vilje, er der en vej
DK EN

ALPI ER AEO GODKENDT PÅ OMRÅDERNE TOLDFORENKLING OG SIKRING

 

Dette medfører blandt andet

  • færre fysiske kontroller og dokumentkontroller fra SKAT
  • udtages en forsendelse til kontrol, får vi prioriteret behandling ift. speditører, der ikke er AEO-godkendte
  • selvvalg af kontrolsted for fysisk kontrol af en forsendelse.

En AEO-godkendelsen er et kvalitetsstempel hvad angår procedurer på told- og sikkerhedsområderne, hvilket er yderst vigtigt, når man opererer indenfor disse komplekse områder.

DANMARK HAR STRENGE MILJØKRAV. VI GÅR GERNE ET SKRIDT VIDERE

 

Transport påvirker miljøet, men der kan gøres meget for at minimere miljøbelastningen. Danmark har nok verdens strengeste miljøkrav – dem overholder vi naturligvis. Og er det muligt, går vi gerne et skridt videre. 

Det handler både om god planlægning af transporterne og om særlige indsatsområder. Vi har indført IT-planlægningsværktøjer for at sikre fyldte transporter og færre tomme kilometer. Vores vognmænd har som minimum Euronorm 4 godkendte lastbiler, og chaufførerne instrueres blandt andet i at undgå tomgang ved på- og aflæsning. 

På kontor og lager har vi affaldssortering, minimerer papirforbruget, og vi har indført en række strøm- og varmereducerende tiltag.