Hvor der er vilje, er der en vej
DA EN

MAUT

Flere kilometer med vejafgift i Tyskland

Tyskland udvider nu brugerbetalingen for lastbilkørsel på de tyske motor- og hovedveje. Fra den 1. juli 2018 vil man på i alt 55.000 kilometer udvalgte veje skulle betale vejskat (MAUT), mod kun 15.000 gebyrpålagte kilometer i dag. De tyske myndigheder ønsker herved at styrke finansieringen af de tyske hovedveje og sikre en moderne, sikker og effektiv trafik-infrastruktur i Tyskland.

De øgede omkostninger forbundet hermed betyder, at ALPI er i gang med at revidere taksterne for vejskat i Tyskland. Kontakt os evt. hvis der er spørgsmål til dette.