Hvor der er vilje, er der en vej
DA EN

MAUT

Flere kilometer med vejafgift i Tyskland

Tyskland udvider nu brugerbetalingen for lastbilkørsel på de tyske motor- og hovedveje. Fra den 1. juli 2018 vil man på i alt 55.000 kilometer udvalgte veje skulle betale vejskat (MAUT), mod kun 15.000 gebyrpålagte kilometer i dag. De tyske myndigheder ønsker herved at styrke finansieringen af de tyske hovedveje og sikre en moderne, sikker og effektiv trafik-infrastruktur i Tyskland.

De øgede omkostninger forbundet hermed betyder, at ALPI er i gang med at revidere taksterne for vejskat i Tyskland. Kontakt os evt. hvis der er spørgsmål til dette.


Nye takster for tysk vejskat per 1. januar 2019

Tyskland hæver 1. januar 2019 taksterne for tysk vejskat (MAUT). Det betyder, at vi også hæver vores takster for MAUT tilsvarende. Kontakt din normale kontaktperson hos ALPI, hvis du vil vide mere.