Hvor der er vilje, er der en vej
DA EN

Software Developer

Om stillingen

ALPI er en virksomhed i stor udvikling og vækst. Teknologi og IT-understøttelse er en hjørnesten og en forudsætning for forsat vækst. Vi er investeringsvillige og har masser af gode ideer til, hvordan vi får forretningen digitaliseret i endnu højere grad. Vi søger en kompetent Software Developer til vores velfungerende IT-afdeling, der har base på hovedkontoret i Herning.

Det primære ansvarsområde for vores Software Developer vil være optimering og forbedring af vores eksisterende systemer og løsninger - samt fokus på nye innovative løsninger, der leverer den bedst mulige platform til vores forretning. De konkrete opgaver består blandt andet af EDI integrationer, implementering, vedligeholdelse og udvikling samt periodisk support af danske samt finske kollegaer.

Vi har et godt arbejdsmiljø med en flad organisationsstruktur. Du vil få engagerede og stolte kolleger, som alle tager et stort ansvar for opgaven og for helheden. Du får stor indflydelse og frihed i rollen og gode muligheder for at fortsætte din faglige udvikling.

Vi tilbyder:
• spændende opgaver i et internationalt miljø
• et selvstændigt og afvekslende job
• et godt team med kompetente sparringspartnere
• attraktive personalegoder
• gode muligheder for udvikling af egne kompetencer blandt andet via deltagelse i kurser samt erhvervelse af certifikater.

Vi søger en Software Developer, der:
• har en grundlæggende forståelse for dataflow og migrering af data
• har en grundlæggende forståelse for dataformater som XML, CSV, JSON,
XSL m.fl
• har indgående erfaring med ESI og anden dataudveksling, f.eks. via API
• har kendskab til C# og SQL
• eventuelt har kendskab til produkter som BizTalk/Azure Logic Apps
• trives med at arbejde såvel individuelt som i et team
• er kreativ i sin opgaveløsning, tør stille spørgsmål og udfordre det eksisterende
• stiller høje krav til sig selv og skaber løsninger af høj kvalitet.

Andreas Bo Andreassen, IT-chef, står til rådighed for yderligere information
på tel. 21744962

Ansøgningsfrist:
Hurtigst muligt

Tiltrædelse:
Hurtigst muligt